გაბროშვილი თამარ
გაზიარება

გზაჯვარედინზე 

გზაჯვარედინზე
უნდა შემხვდე,
რომ
შევიცვალო მიმართულება.

??????