გაბროშვილი თამარ
გაზიარება

* * * "როცა ცხოვრება " 

როცა ცხოვრება 
შაქარყინულია 
და ტკბილად გადნება _
არას ჩივი...
_ როცა ცეცხლის წვიმად გექცევა, 
აი, მაშინ 
სად გაიქცევი,
ვინ შეგიფარებს _
იფიქრე და... _
სასიცოცხლო შაქარყინულიც
მხოლოდ იმას გაუნაწილე.

??????