გაბროშვილი თამარ
გაზიარება

დაიბადე, ჩემო პატარავ... 

დაიბადე, ჩემო პატარავ, _
თოთო სიზმარო,
ვერასოდეს რომ ვერ აგიხდენს
და მოგიხდენს
ცხადი.
უბრალოდ, შეგიცხადებს:
_ ვაა, შენც აქა ხარ?!

??????