გაბროშვილი თამარ
გაზიარება

ცხოვრება 

ცხოვრება 
დავიწყების მდინარედ იქცევა,
მაგრამ სიყვარულის პაწია ნავს,
მოცურავეს მუდამ პირიქით,
არარაობის ოკეანე 
ვერასდროს შთანთქავს...

??????