გახარია ლაშა
გაზიარება

ვაი, რა ცუდი ყოფილა... 

ვაი, რა ცუდი ყოფილა, 
ქართველთან ცოლზე ცილობა... 
თავქვეშ ტყაპუჭი მიგდია, 
ცხენიანა მჭირს ჭრილობა! 
რა მწუხთში ამოწობილა 
უცხო მიწა-წყლის შვილობა. 
ყარყუმის ბეწვის მაგიერ - 
ჭინჭნარში წოლა ტიალად; 
უნდომლად ჩამორთმეული 
ალალ მოწვდილი ფიალა... 
მაგრამ... თუ ქალმა გაცდუნა, 
მაგრამ... თუ გულმა იალა, 
სისხლმა იყივლა, აგჩინჩხლა 
თივისებრ აგაბრიალა!... 
ხორცი - ხოხბისა კი არა, 
პური - თავთუხის კი არა, 
ღვინო - მუხრანის კი არა... 
უმალ ბეწვი თმა მოგარჩენს, 
ურჩომიმც გჭირდეს იარა. 
ვაი, რა შარი ყოფილა, 
ცაი, რა ზარი ყოფილა, 
რა ბინდისკარი ყოფილა - 
ქართველოს ცოლზე ცილობა... 
ქვიშას ვჭამ მუხრანისასა 
ათასგანა მჭირს ჭრილობა!

??????