გახარია ლაშა
გაზიარება

პოეტი მაინც... 

ხან მარტვილია,
ხანაც - მესია;
თან წერტილია,
თანაც - ანთარი!

პოეტი მაინც...
ერთი ლექსია -
ობლის ცრემლივით 
ცამდე მართალი.

ვისთვის ღვინო და
ვისთვის - წყალია;
ქარია მისი
ქორონიკონი.

პოეტი ზოგჯერ...
ერთი პწკარია -
ყაყაჩოსავით
ცხელი სტრიქონი.

??????