გახარია ლაშა
გაზიარება

ფანტი - ფანტომი 

დინჯი დოინჯით დგას სამოვარი,
ორთქლი "ქარია", თითქოს, როდენის.

ბედსმინდობილი მადამ ბოვარი
კადნიერ კოცნის ითხოვს კოდეინს...

და გულმოწყალე აფთიაქარიც
ბედ – ბაგე–ბაგე არიგებს აბებს.

ბინდის ნარგილით ნათრიაქალი
ნიავი ფარდას ითრევს – საკაბედ.

წვეთოვან წუთებს თვლიან აბები.
ეჟუანება ბონჟუა ნიკეს;

მკლავები – ვნების ლიანდაგები –
კვლავ მიღელავენ დონ ჟუანისკენ!

მაგრამ... მორალის პატი–აღვირი
ისე დროულად აურვებს ვნებას...

დგას ბონაპარტი – პატივაყრილი,
ვით ვატერლოო და შეჩვენება!.. 

??????