გახარია ლაშა
გაზიარება

ჩემო მახვშო 

ჩემო მახვშო და ლექსებრ მაღალო,
ჭიგოს ვაზივით არ დაგეხსნები!..
ერთხელ ხომ უნდა წამებაღანო
და ორნახადი მასვა ლექსები!..

თორემ დაღმართიც მეაღმართება,
მესეფი ძაღლებს მისევს გნიასი
და მიკიდია ფილტვისანთებად
ციება - კოკი საჯაიასი!

ფირცხალავასიც მწკეპლავს პწკარები:
ხველანა ხიდან ჩამოსხეპილი;
იმ თეთრ პალატას არ ვეკარები
და ტუბკარავი დამაქვს შერპივით...

არ შეგაპარებ ანალს-თემაში,
ჩემსავე ჩრდილზე ვგდივარ თარგივით
და მდედრობს ცოდვა-ანათემაში
თოვლეთი - წვიმად ჩამოთარგმნილი.

ერთი ეს მითხარ, შენ გახარებას:
აკვანს რა მართებს სასაფლაოსი?..
მართლა ოთხია კვლა სახარება,
თუ ერთით მეტი - "ვეფხისტყაოსნით"?

ბრძენ მარეს* ისიც გეცოდინება
ვინ უწყალობა თანაფა* უფალს;
თუმცა, რაღა დროს... ხოჩა დინებმა
ლაშარედ უკვე გაშალეს სუფრა.

თამბისაც კვიცრა* მოაქვს ბეჭით და
ენგურს ენგური უჭირავს კუდით;
...აწ საკართანოს შევსვამ - ერთ ჭიქას -
ამ ლექსადმოხდილ სვანური ქუდით.

_____________________________
*საკართანო - ბოლო სადღეგრძელო, კარებთან წარმოთქმული (ხევს.)
მუჯრა - ხელჯოხი (სვან.)
ჯიმ - მარილი (სვან.)
მარჩხა - ჩქერი (მეგრ.)
კარკალი - რაკრაკი (მეგრ.)
მარე - კაცი (სვან.)
ხოჩა დინა - კარგი გოგო (სვან.)
კვიცრა - შუნი (სვან.)

??????