გელოვანი მირზა
გაზიარება

დამიწდეს გული... 

დამიწდეს გული,
თუ იქნება ხენეშიანი,
ჩემო ხეებო,
ჩემო კარგებო.
თუმც გრიგალია,
ჩემი ხმა და 
თქვენი შრიალი,
ასე მგონია,
არასოდეს დაიკარგება.

??????