კალანდაძე ანა
გაზიარება

წყნეთიდან 

ბევრი წყარო და ბევრი ხევია
ბეთანიამდე,
სადაც სანთელი მარადისობის
იწვის ნიადაგ,
სად დიდებული მეფეთ-მეფე დგას
ხელაპყრობილი,
რომ ქართველობას ისევ მაღალი
აზრი მოჰფინოს...
კვლავ სამშობლოსთვის
მთხოვნელი არი
შუქმირიადი...
ბევრი წყარო და ბევრი ხევია
ბეთანიამდე.
1962 წყნეთიდან
ბევრი წყარო და ბევრი ხევია
ბეთანიამდე,
სადაც სანთელი მარადისობის
იწვის ნიადაგ,
სად დიდებული მეფეთ-მეფე დგას
ხელაპყრობილი,
რომ ქართველობას ისევ მაღალი
აზრი მოჰფინოს...
კვლავ სამშობლოსთვის
მთხოვნელი არი
შუქმირიადი...
ბევრი წყარო და ბევრი ხევია
ბეთანიამდე.

??????