გორგილაძე ზურაბ
გაზიარება

გადმოვარდნილს გოდერძით თუ... 

გადმოვარდნილს გოდერძით თუ
ხინოს მთით თუ ორცვითაო,
თაგოს მთვარე თავდგირიძის
თუნთასავით მკოცნიდაო,
წიფლი ფოთოლ ლექსებს ვწერდი,
გულ-ბალანის მოწვითაო,
პირჭიკჭიკა ვარსკვლავები,
სულ მთებზე გადმოცვივდაო,
ამ დუნიას შენს დირეღთან 
გორვა-გორვით მოვცვითავო,
ჩემი სულის კუკული ხარ,
არ იფიქრო მოგწყვიტავო.

??????