გორგილაძე ზურაბ
გაზიარება

ალბათ 

(ზ - ს )

გამოგტყუებენ სიცილს, ამბორს გიყოფენ ამოდ,
და გაღმერთებენ, - ვიცი!..
თქვენი მეუღლის გამო.

მე მათ უბადრუკ ქვიცინს და მოთმენობას ვნანობ,
თავს გევლებიან, - ისიც!..
თქვენი მეუღლის გამო.

მე იმთავითვე მძაგდა და ამთავითვე მეწვის,
ამ პროვინციელ ქალთა, -
მეჩშანობა და პეწი.

მედიდურობა ყალბი, არარაობა მათი!...
მე თქვენს მეუღლეს ალბათ, -
თქვენს გამო ვცემდი პატივს.

??????