გორგილაძე ზურაბ
გაზიარება

ცთომილებები 

მუზა

გძაგს ფუშტი და ფინაჩი,
ფრანტები თუ დენდები,
შეგყავს ღამე ბინაში,
ჯდები და სულ თენდები...


შეხე

უდაბურეს ბურანებში შემხვევ
და მძვინვარე მყუდროებით მართობ,
ეს ქალწულიც პოეტია - შეხე...
შევხედე და ქალი იყო მარტო.

??????