კალანდაძე ანა
გაზიარება

ასეთი დარი თუ იყო მაშინ? 

მზემ აიწია ფეხის წვერებზე,
მზემ მზის ქალაქში ჩამოიხედა,
იდგა თბილისი, როგორც ერეკლე,
ხმალშემართული ნარის ციხესთან…

ღრუბლები როკვით დაიძრნენ ქარში
და მიაშურეს ლილისფერ მთათა…
ასეთი დარი თუ იყო მაშინ,
ოდეს თბილისი აიკლეს სპარსთა?

??????