გრიშაშვილი იოსებ
გაზიარება

რა კარგი ხარ 

რა კარგი ხარ, რა კარგი!
რა კარგი ხარ, რა კარგი! კოხტა ზღვისფერთვალება 
თმებზე ღამე გიცინის,პირზე_დღის ბრწყინვალება.
რა კარგი ხარ, რა კარგი! შუშპარა და მჩქეფარე!
როცა მოვკვდე, გენაცვალე,
ძეგლად გადამეფარე.
სიომ ძლივს ინახულა, სადაც გძინავს, ის ბინა
და შენს ტუჩზე გულნარას ვარდი ააბიბიბინა; 
სპილომ ძვლები დაიფშვნა რამდენიმე წვრილ კბილად 
და მარჯნებში ჩაგება მარმარილოს ბორკილად 
რა კარგი ხარ, რა კარგი! კოხტა, ცელქი, მჩქეფარე....
როცა მოვკვდე, გეთაყვა ძეგლად გადამეფარე

??????