გრუზინსკი პეტრე
გაზიარება

დღეს ბაგრატიონს აღარ მარტყია... 

დღეს ბაგრატიონს აღარ მარტყია
მეფე ერეკლეს პირბასრი ხმალი,
ნაირმალივით გულზე მატყვია
შენი პატარა ტერფების კვალი.
არც იერიშით მივსულვარ მტერზე,
არც შურისგების მითქვამს პირობა,
არ მიბრძოლია და მაინც მკერდზე
მაზის მაგ თვალთა მძიმე ჭრილობა.
და როცა ვინმე შენ, უტიფარი,
მოგაპყრობს მზერას აღსავსეს ჟინით,
მსურს დავულეწო გულის ფიცარი,
ჩემს წინაპართა ბრძოლის ყიჟინით.
მაგრამ დღეს წელზე აღარ მარტყია
მეფე ერეკლეს პირბასრი ხმალი,
ნაირმალივით გულზე მატყვია
შენი პატარა ფეხების კვალი.

??????