დაიაური გელა
გაზიარება

ხევსური კაცის ჩივილი 

რაა ჩვენი ცხოვრება,- 
ქანჩახებს ვართ მიკრულნი, 
ბალახის მათხოვრებადა 
თოვლ-წვიმასთან მისულნი. 
ვუმზერთ,-არწივებს, ბორეებს, 
მთებს-ზეცაში აზვაულს, 
ჩამონგრეულ ყორეებს, 
კოშკებს-კედლებდაბზარულს. 
ყივილს წისქვილებისას, 
ჭერ-კერათა სისველეს, 
სიჩუმის ცრემლებითა 
სავსე სიცარიელეს. 
ღრუბლებს-ცაცხვის ნათალას, 
ზვავ-მეწყერთა მოდენას, 
ცას-წვეთივით პატარას, 
ქერის მარცვლის ოდენას.

??????