ქოქოსაძე ნინო
გაზიარება

ზაფხულის მინიმა 

აგარაკზეა ჩემი პატარა. 
....... 
ამ ცხელ ქალაქში, 
წუხელის მისი დათუნია 
მეწვა კალთაში. 

??????