ქოქოსაძე ნინო
გაზიარება

მეორე შვილი 

ჯერ არ გვილხინსო– 
გაგეხარა უარი ტესტის. 
...... 
და მე, 
პირველად დამწყდა გული, 
შენს სიხარულზე. 

??????