ქოქოსაძე ნინო
გაზიარება

"ჰემო–პოეზი" 

სისხლის წარმოქმნას 
"ჰემო–პოეზი" ჰქვია, 
მაშ პოეზია 
სისხლში გვქონია. 

??????