ქოქოსაძე ნინო
გაზიარება

ბომჟის მინიმა 

გამშობლიურებულ ტროტუარზე ასვენია– 
გასხვისებული 
სახლ-კარის სევდა. 

??????