ქოქოსაძე ნინო
გაზიარება

მინიმა –საავადმყოფო 

ვერახდენილი ნატვრით სავსე, 
ცარიელი დამხვდა პალატა. 
საწოლი ცივი. 
....... 
დღეს ოცდაცხრაა. 
ოცდაათში ჩამოდის შვილი. 

??????