ქოქოსაძე ნინო
გაზიარება

ზაფხული. ბაღი.  

ზაფხული. ბაღი. 
ლურჯ–მწვანე ჩრდილი. 
მე–თავდახრილი (და მოწყენილი) 
მწიფე ნაყოფი დამეცა, 
თითქოს– 
თუთის ხემ მხარზე წამომკრა ხელი: 
ამომხედეო... 

??????