ქოქოსაძე ნინო
გაზიარება

ჩამოწყდა გული 

ჩამოწყდა გული. 
დაუვარდა ხელიდან წიგნი... 
კარადის ქვეშ, 
მძივებივით, შეგორდნენ ლექსები.

??????