ქოქოსაძე ნინო
გაზიარება

ავიდეთ ჯვარზე?  

ჩემი აქამდე 
დუმილის ოქრო 
არათითზე მინდა დაგიდნო. 
....... 
ავიდეთ ჯვარზე? 

??????