ქუჩიშვილი(ჩხეიძე) გიორგი
გაზიარება

ნადიკვრიდან 

 

რა დიდებული რამ არის 
ცის ფერთა ცვლა და თენება. 
მზეს, ვით დედოფალ მზე-თამარს, 
კახეთის ხილვა ენება! 
რა შემკულია, 
რა უხვი, 
ეს ჩემი მხარე მზიური; 
ტყის ნიავს აჰყვა ურმული, 
რა ღრმაა, 
რა მშობლიური!

 

1907 წ..

??????