ხორნაული ვაჟა
გაზიარება

დედაშვილობა 

ჩვილმა თვალები გაახილა
და ორი ვარსკვლავი დაინახა
და მერე,მთელი ცხოვრების მანძილზე,
უფრო მშვენიერი ვარსკვლავები
არც ერთ
ცაზე არ შეუმჩნევია.

??????