ორჯონიკიძე იზა
გაზიარება

გამოთხოვება 

მიდის დაუვიწყარი,
ასპიტივით გრძნეული,
მიდის — ჩემი ჭიპლარი
ხელზე აქვს დახვეული,

მიაქვს სიო ბავშვობის,
სიყმაწვილის პირქარი,
მიდის — ჩემი ცხოვრების
მიჯნური უტიფარი...

ვიცი, ზოგი ჭრილობა
რომ არ უნდა შეხორცდეს...
უკანმოუხედავად
მიდის ჩემი მეოცე!

??????