ორჯონიკიძე იზა
გაზიარება

(ეხ, სიყმაწვილევ...)  

ეხ, სიყმაწვილევ,
სიყმაწვილევ, ღვთის ანაბარავ,
უქონელის ერთი ხელი ტანსაცმელივით
უცებ გაგცვითე,
შენს თაფლს ხშირად
კრაზანა და ბუზი ეხვია!
შენი წყლისაც
ახლომახლო არავინ იყო,
არც სიბერით დაწმენდილი
გყავდა მშობელი...
ო, როგორ მინდა
შეგავლო თვალი —
სიფრიფანას,
გვირილების გვირგვინით შემკულს,
მზის ქარიშხლებში
მოლივლივე მინდვრად დიდი
პეპლების მდევარს...
მაპატიე, წრფელო, უბრყვილოვ,
გაგიმეტე,
ამღვრეული გამოგესალმე,
აქაური სევდის ფსკერიც
უშენოდ ვნახე —
უკვდავებაზე უარი ვთქვი
სიყვარულისთვის!

??????