ლონგფელოუ ჰენრი
გაზიარება

წვიმიანი დღე (მთარგმნელი: ხათუნა ბოლქვაძე) 

დღე არის ცივი, მოწყენილი და სევდიანი
და მძაფრი ქარიც ისევე ქრის ზარით, გრიალით,
ობოლი ვაზი სიცივისგან ცივ კედელს ეკვრის,
მკვდარი ფოთლები სიოს მიაქვს ჰაერში ცეკვით.
და დღეა ცივი, წვიმიანი და სევდიანი.

ჩემი სიცოცხლეც სევდიანი, მოღრუბლულია,
გარეთ ისევ წვიმს, არ დაღლილა ქარი სრულიად.
ჩემი ფიქრებით ვეჭიდები წარსულის კედლებს,
ამითღა ვცოცხოლობ, ჩემო კარგო, ეს მაიმედებს.
და ეს დღეებიც ისევ ცივი, მოღუშულია.

ჩემს სევდიან გულს აღარ უნდა შეწყვიტოს ძგერა,
რადგან ოქროსფერ სხივებიან მზეზე სურს ცქერა.
ყველა სიცოცხლეს ურევია ეს სევდა ვაგლახ,
და ჩემი ბედიც ნაცნობია ყველასთვის ალბათ,
ცუდი დღეებიც საჭიროა ამ ქვეყნად, რა ვქნათ?

??????