ფირცხალავა არჩილ
გაზიარება

საავადმყოფოში ექსკლიუზივი

მოშავდღევდება ის წერტილიც,
როცა იქნება,
ამ ულაგამო, ნერგა ბიჭებს დავეთხოვები
ისე უბრალოდ,-
ა,-ქალის მკერდს რომ მიაჩერდე 
და ქალმა ხელი აიფაროს –
ხომ არ მიჩანსო მთვრალი მეუღლის ნაკბილარი,
ისე უბრალოდ 
ყველას, ყველაფერს დავტოვებ და გავეთხოვები.

??????