ფირცხალავა არჩილ
გაზიარება

მიდის ნოემბერი ექსკლიუზივი

მზე რომ მიეფარა, ბინდი მომეფერა,
ბედი შენს ხელთაა, რატომ ეუბნები.
ისე უფერულად მიდის ნოემბერი,
რაღაც უსაშველოს გული მეუბნება.

სანამ საამსოფლო ჭმუნვის მეუფება,
სანამ მწუხარება მოუშორვებელი...
რაღაც უსაშველოს გული მეუბნება,
ისე უფერულად მიდის ნოემბერი.

??????