ფირცხალავა არჩილ
გაზიარება

ოდიშის დილა ექსკლიუზივი

მხარზე – თოხი,
ქამარში – წალდი,
დოქში – წყურგილის ერთი ნაწილი.
კვახის ფოთლებში – ჭყინტი ყველი ,
ლეღვის ფოთლებში – ჭადის ნატეხი.
და
ყველაფერში – მზე.

ბედმნიერება – ყანებს, ვენახებს,
ბედნიერება – ზვრების.
ოდიში დილა:
მზემ ამოკვირტა,
გაიფოთლა და დაქალდა მზემ.

??????