სეიდიშვილი ლადო
გაზიარება

* * * "ვარ ლოჯიაში" 

ვარ ლოჯიაში
და ვსამ ოჯალეშს,
ვფიქრობ...
ვაბოლებ უცხო სიგარეტს.

ლურჯ კვამლითაა შემოჯარული,
ჩემი ფიქრების სიგრძე-სიგანე.

??????