სოლომნიშვილი ზინა
გაზიარება

მთების გადაღმა 

გაგიჟებულა ეს გაზაფხულიც
და პეპლებს დასდევს ტყემლების თავშლით,…
ვერ გამიტაცებ მიწიდან, ქარო,
ამაოდ დაშვრი!
ვარ ანთებული ცხელი სიცილი
ჩამოღვარული აპრილის დარში;
მთების გადაღმა ბღავის ირემი
და კიპაროსებს აჟრჟოლებს ტანში.…

??????