სოლომნიშვილი ზინა
გაზიარება

* * * "გულში ჩაიკრა" 

გულში ჩაიკრა 
ბიჭმა გოგონა,
ხელი იფარა
ფიჭვმა თვალებზე...
არ ენაღვლება 
ქვეყნის ჭორები,
ჰკოცნის და ჰკოცნის 
მიწას ცხარე მზე...
და ტიტლიკანა 
ნაკადულები
ალაზნისაკენ 
მიტანტალებენ...

??????