სოლომნიშვილი ზინა
გაზიარება

* * * "სისინებს ცელი" 

სისინებს ცელი,
სისინებს ცელი,
კვდებიან ბალახნი მოცელილნი...
_ ღმერთო, მაცოცხლეო – 
ჩურჩულებს ენძელა
მუხლებზე დაცემული მლოცველივით.

??????