შალაშვილი ცირა
გაზიარება

***იესო იშვა ბაგაში 

არც მარმარილოს კოშკებში,
არც სასახლეთა მარმაშში,
არც აბრეშუმის შრიალში,
არც დიბასა და ატლასში,
მარგალიტსა და ზურმუხტში,
ალმასებსა და ბადახშში, _
იესო იშვა ბაგაში,
იესო იშვა ბაგაში.

??????