მესხი რობერტ
გაზიარება

სუნთქვა ტაოდან 

ჰო, 
ოშკი ისე აზიზია,  
მეათეში რომ ჩაისუნთქა, 
ოცდამეერთეს მოატანა სუნთქვაშეკრულმა –
ცა თავზე არ ჩამომექცესო...
შენ რა გადარდებს, აზიზიე?! – 
აქ მეჩეთი, 
იქ კი – მედრესე, 
ბერძნული ტროა... 
გადამწვარი ანატოლია...
ჩემი ქართლი მჭადის ტოლია,
და მჭადზე – ჯვარი!
შეირგო, იქნებ, ტაოსკარი – 
ართვინი, 
სპერი...
გახსოვდეს ესეც – 
შენთან რომ მოლა კივის, ჩემთან 
ზარები მღერის.

??????