ჭავჭავაძე ილია
გაზიარება

გაზაფხული 

ტყემ მოისხა ფოთოლი, 
აგერ მერცხალიც ჭყივის, 
ბაღში ვაზი ობოლი 
მეტის ლხენითა სტირის. 
აყვავებულა მდელო, 
აყვავებულან მთები; 
მამულო საყვარელო, 
შენ როსღა აყვავდები? 

 
28 იანვარი, 1861 წ. 
პეტერბურგი.

??????