გახარია ლაშა
გაზიარება

კალამბურა 

  ბაღათერ არაბულს
 
არაგვს მაუსხამს ა კალმახები,
წამო, ვიანკესოთ, ვიბადუროთ;
ფშავის ბილიკები -- წვრილ-ხვლიკები
ქარმა ითვალოს და იფანდუროს.
 
არხვატს დევებია ახმახები,
ლუდზე დავიწვიოთ, ბაღათერო!
ისე გამავათვრათ, სალახნები,
ერთხელ იახსარმა ბაყბაყდევ რო...
 
იმდენ დავუყაროთ რიყ-ხინკლები,
ხვანჯარ ვერ შაიკრან -- გველისტყავის...
 
რას რა იფხინკები, შენც არ მყავდე,
მითამ, საარაგვოს ერისთავი!..
 
წამო, არ დალანდა ვიდრე წყლიდან
თევზმა -- ბუს თვალები -- ბღუერები;
 
ქოლგას რას დაეძებ, თუ გაწვიმდა,
ფშან-ფშან უშქარია ბუერები.
 
წამო, კაი ცეცხლი ვაცეკვოთ და
ყანწში ჩავუწყნაროთ არაგვს გული;
ჯვარმან გუდანისა შაგინდოთ და
მუზამ ხვარ გაგთოლათ არაბულნი?!.
 
გრძელი კალამბური აქ არ ხამს და
ვშიშობ: რახმა სხვა არ მიკარნახოს, --
 
არაგვს კალმახები მაუსხამს და...
წამო, ვიკალმახოთ!

??????