გახარია ლაშა
გაზიარება

აწ... 

მეზობლის გოგომ შეიგვიანა:
ვეღარ იპოვა
ამწყდარი ღილი...
გაზაფხულია...
წუხელ ნიავმაც
ჩვილ ალუჩაზე მოიჭრა კბილი.
აწ ორთავენი ერთად ივლიან,
სიყვარულია ისეთი ტკბილი:
კვლავ გაიტყუებს ალუჩა ნიავს,
კვლავ ააწყდება გოგონას ღილი.

??????