საღლიანი ვალერიან
გაზიარება

სვანების ლოცვა წმინდა გიორგის ხატთან 

გვიმრავლე, სახიერო, ქუდოსანი,
ბრიალა ლამპრების ამნთები...
ვფიცავთ, არაა უნდო სვანი,
მხოლოდ მტერს არ ინდობს ამ მთების...
ღირს გვყავ სიმაღლეთა მთებიერის,
გვიყმე, გვიმსახურე, შეგვეწიე,
აღარ დაგვიმეხო ფრთები ერის,
ყველგან მფარველად და მზედ გვეწიე...
თუ გვკლავ, მოგვაკვდინე მამაცთ ხვედრით,
ზეცად აღავლინე ლოცვა ჩვენი,
ხიფათს აგვარიდე ამას გვედრით,
წყლული მოგვირჩინე მოსარჩენი...
ღაღადყავ ზეარსთა საბრძანისში
მიწის ვედრება და აჯა ჩვენი,
მშვიდობით გვატარე ქარში, ნისლში,
გვენდე და ჩვენ ვიცით დანარჩენი.
გაგვიღე უფლის სანათელო,
გვიმრავლე კეთილი მოსარჩლენი.
იხსენი დედა საქართველო,
ჭირი მოურჩინე მოსარჩენი.

??????