წურწუმია სერგო
გაზიარება

***ლეგა ღრუბლების აბრისს 

ლეგა ღრუბლების აბრისს
მიწა აზმანებს ლანდებს,
ზღაპრის მცველი ვარ... ზღაპრის
რა სამანები მანდეს!..
მივალ საყდრების გლახა,
მივაროჭიკებ სოფლებს,
ციცქნა მტვერი მაქვს სახლად,
რომ ვერ პოულობს სწორფერს.
და ამ მტვრის მარცვალს ესხმის
ცეცხლთა წვიმების თქორი...
რა საცნაურად მესმის
ბრმა წყვდიადების ქორო!..
სიმწრით დავიმტვრევ თითებს,
ცარგვალს გავქარჩხავ მზერით,
მითებს დავტირი, მითებს,
თავად მითების მთხზველი...
დის მდინარეთა დარად,
მთიდან მოხეთქილ ღვარით _
ჩემი სიცოცხლე ქარად,
ქარში, ქართან და ქარით

??????