ღანიშაშვილი მიხეილ
გაზიარება

როშკასთან 

როშკასთან ცივი ნიავი
ქალივით კოცნას შემპირდა,
მზეც აღარა სჩანს აღარსად,
გამრღვევი ღრუბლის ჯებირთა.
აღარცერთს აღარ დავუცდი,
ლამაზო, შენის ჯიბრითა,
ქარაფში ჩავიჩეხები,
ქვიშას ჩავიტან ჯიბითა.
თმას ჩანჩქერ გადამივარცხნის,
მამირთავს ვერცხლის შიბითა,
რაისად მოვკვდი? _ გპასუხობ:
არ გიყვარდი და იმითა.

??????