ფოცხიშვილი მორის
გაზიარება

ცისფერი ეპიტაფია 

მეც მაშინებდნენ სიკვდილით ერთ დროს,
ო, უნდა მენდო,
ჯვარი გწერია, _
მანდ გეშინოდეს, თორემ აქ ახლა
საშიში სულაც არაფერია!

??????