ჩანტლაძე შოთა
გაზიარება

***გვინდა თბილისი იქცეს სიახლედ 

გვინდა თბილისი იქცეს სიახლედ,
პოეტსაც ჰქონდეს თემა ახალი,
თუმც ვერ დაიტევს დღეს ლექსი ამდენს,
თუნდაც შიგ გულში მოხვდეს ლახვარი.
ქუჩამ გააღო მშიერი ხახა,
ბილიკი აღარ გადის ხლართებად.
ასფალტიანი გამზირი ახლა
გველეშაპივით გადიშხლართება.
გადიშხლართება და იგრძნობს მკერდზე
ფოლადის კაცის უმძიმეს ტერფებს,
იკივლებს, მაგრამ ელვარე მზეზე
ისიც ფოლადის მიიღებს ელფერს.

??????