ოთარაშვილი ვაჟა
გაზიარება

მელაპარაკე 

მელაპარაკე:

დრო და მანძილი

ხომ არ არსებობს სიყვარულისთვის...

სიჩუმეს ვიღებ, როგორც სამძიმარს

და მეშინია ჩემი გულისთქმის...

მელაპარაკე:

რომ ისევ ერთად

ვიქნებით დღესაც, ხვალაც... მუდამაც,

რომ შეისმინა მაღალმა ღმერთმა

ჩვენი ლოცვები, ჩვენი მუდარა...

მელაპარაკე:

რომ ჩემთან გინდა

და გეშინია მარტო დარჩენის...

მელაპარაკე:

თუ როგორ წვიმდა,

წვიმისგან ცრემლებს როგორ ალაგებს...

რადგან ძილშიაც ვიღებ სამძიმარს,

სიზმრებში მაინც მელაპარაკე.

??????