აღმაშენებელი დავით
გაზიარება

გალობანი სინანულისანი 

გალობანი სინანულისანი.pdf

??????