თეიმურაზ პირველი
გაზიარება

ლეილმაჯნუნიანი; 

ლეილმაჯნუნიანი;.pdf

??????